Szkolenia są bezpłatne, zorganizowane dla pracowników administracji publicznej: jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; przedstawicieli wydziałów zajmujących się planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, zagadnieniami środowiskowymi oraz procesami inwestycyjnymi, a także pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej. Z każdej jednostki udział w szkoleniu mogą wziąć dwie osoby.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat organizowanych szkoleń, zasadami rekrutacji i regulaminem szkoleń.