W ramach uzupełnienia i powtórzenia wiadomości z sesji I szkolenia prosimy o wykonanie zadań znajdujących się na platformie e-learningowej.

Dostęp do platformy dla uczestników projektu będzie utrzymywany do 30 czerwca 2019 r.

Zaloguj się do platformy