W ramach uzupełnienia i powtórzenia wiadomości z sesji I szkolenia prosimy o wykonanie zadań znajdujących się na platformie e-learningowej.

Zaloguj się do platformy