W ramach uzupełnienia i powtórzenia wiadomości z sesji I szkolenia prosimy o wykonanie zadań znajdujących się na platformie e-learningowej.

Platforma e-learningowa zostanie udostępniona po rozpoczęciu szkoleń stacjonarnych.