Zasady rekrutacji:

  1. Z jednego urzędu może zostać zgłoszonych dwóch uczestników podstawowych oraz jeden rezerwowy.

    UWAGA! W związku z przedłużeniem projektu i zwiększeniem ilości miejsc zrezygnowano z ograniczenia dwóch osób podstawowych z jednej jednostki. W razie chęci przeszkolenia większej liczby osób prosimy o kontakt z organizatorem.

  2. Każda osoba, która chce wziąć udział w szkoleniach zobowiązana jest wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się i zaakceptować regulamin szkolenia.

  3. Uczestnik podstawowy podczas wypełniania formularza wybiera lokalizację oraz terminy sesji wyjazdowych. Uczestnik rezerwowy wybiera tylko lokalizację.

  4. Podczas rejestracji kandydat na uczestnika szkolenia proszony jest o uzupełnienie testu weryfikującego poziom jego wiedzy na temat danych przestrzennych i systemów informacji przestrzennej. Test składa się z 20 losowo wybranych pytań jednokrotnego wyboru. Wynik testu nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, a jedynie pozwoli skierować uczestnika na odpowiedni poziom.

  5. Szkolenia skierowane są do osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, sprawami środowiska oraz zasobem geodezyjno-kartograficznym. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji podanych w formularzu elektronicznym oraz skierowaniu na szkolenie podpisanym przez zwierzchnika.

  6. W terminie 7 dni od rejestracji należy dostarczyć do Organizatora skan wymaganych dokumentów zgłoszeniowych. Skan należy przesłać na adres rekrutacja.ramowe@szkoleniagis.pl. Prosimy pamiętać, aby przesyłany plik został zabezpieczony hasłem. Hasło prosimy przesłać wiadomością pod numer telefonu: 506 640 524 (w treści podając nazwę pliku oraz hasło) lub podać telefonicznie.

  7. Oryginał oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych należy przekazać prowadzącemu szkolenie w pierwszym dniu zajęć lub przesłać na adres SmallGIS, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków.

  8. W sytuacji spełnienia powyższych kryteriów o rezerwacji wybranego terminu decydować będzie kolejność zgłoszeń.