Dokumenty prosimy przesyłać jedynie po wcześniejszej rejestracji elektronicznej.

Wzory wymaganych dokumentów zgłoszeniowych:

  • Formularz uczestnika wraz ze skierowaniem na szkolenie podpisanym przez przełożonego,
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji szkolenia.

Wzory dokumentów będą również wysyłane do rejestrującej się osoby na podany w formularzu adres e-mail. Po weryfikacji zgłoszeń, osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane mailowo.

Jeżeli uczestnik zaznaczy w formularzu, że posiada orzeczenie o niepełnosprawności, prosimy o podanie informacji o Państwa szczególnych potrzebach, aby zapewnić odpowiednie udogodnienia podczas szkoleń.

Skan dokumentów należy przesłać na adres: rekrutacja.ramowe@szkoleniagis.pl. Przesłany dokument należy zabezpieczyć hasłem, a hasło przekazać za pośrednictwem wiadomości tekstowej pod numer 506 640 524 w treści podając również nazwę pliku. Hasło może być także podane telefonicznie: 12 425 06 25 wew. 108.

Podstawowym warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie elektronicznego formularza. Dokumenty należy przesłać po dokonaniu rejestracji.