Formularz Zgłoszeniowy składa się z sekcji dotyczących:

  • Informacji o reprezentowanej instytucji (urząd)
  • Danych uczestnika
  • Testu kwalifikacyjnego na odpowiedni poziom
  • Możliwości wyboru miejsca i terminu szkolenia (sesji 1 oraz sesji 2)

Każda sesja trwa 2 dni. Podczas wyboru terminu wybierają Państwo dzień rozpoczęcia sesji.

Aby wziąć udział w szkoleniu konieczne jest wypełnienie formularza.

Wynik testu nie decyduje o możliwości udziału w szkoleniu. Ma jedynie na celu weryfikację już posiadanej przez uczestnika wiedzy.

Podczas wypełniania formularza prosimy o korzystanie z aktualnych przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge. Formularz nie jest kompatybilny z Microsoft Exproler.

W związku z planowanym przedłużeniem projektu rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja w Poznaniu.
Liczba miejsc jest ograniczona.