Program szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i służby geodezyjnej i kartograficznej (SGiK)

Poniżej przedstawiony został ramowy program szkolenia – zapraszamy również do zapoznania się z dokładniejszą tematyką.

SESJA I  dzień 1 – JST i SGiK
10:00 – 10:45 Wykład: Stan wdrożenia i funkcjonowanie Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Polsce
10:45 – 11:30 Wykład: Podstawy geoinformacji
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 14:00 Warsztaty komputerowe: Podstawy obsługi oprogramowania QGIS; realizacja projektu grupowego (QGIS)
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 Warsztaty komputerowe: Realizacja projektu grupowego (QGIS)
16:30 – 16:45 Przerwa
16:45 – 18:15 Warsztaty komputerowe: Realizacja projektu grupowego (QGIS)

SESJA I  dzień 2 – JST i SGiK
8:30 – 10:45 Warsztaty komputerowe: Realizacja projektu grupowego (QGIS)
10:45 – 11:00 Przerwa
11:00 – 12:30 Warsztaty komputerowe: Realizacja projektu grupowego (QGIS)
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa
13:30 – 15:00 Warsztaty komputerowe: Udostępnianie informacji przestrzennej na przykładzie Modułu SDI
15:00 – 15:45 Podsumowanie: Dyskusja; informacje o zakresie pracy na sesji zdalnej

 

 

SESJA II dzień 1 – JST
10:00 – 11:30 Omówienie sesji zdalnej: Analiza problemów wynikających ze studium przypadku
11:30 – 12:15 Wykład: Źródła danych przestrzennych
12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 14:00 Warsztaty komputerowe: Źródła danych przestrzennych
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:30 Warsztaty komputerowe: Powiatowe i gminne węzły IIP
16:30 – 16:45 Przerwa
16:45 – 17:30 Warsztaty komputerowe: Rola standardów w jakości i porównywalności danych

SESJA II dzień 2 – JST
8:30 – 10:00 Wykład i warsztaty komputerowe: Monitoring planowania przestrzennego  – wyzwania i korzyści
10:00 – 10:45 Panel dyskusyjny:  Partycypacja społeczna; strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
10:45 – 11:00 Przerwa
11:00 – 12:30 Warsztaty komputerowe:  Elementy geoinformacyjne oraz IIP w SIWZ/SOPZ dla procedur planowania przestrzennego i inwestycyjnych
12:30 – 14:00 Podsumowanie: Dyskusja; egzamin końcowy, wręczenie certyfikatów
14:00 Przerwa  obiadowa

 

 

SESJA II dzień 1 – SGiK
10:00 – 11:30 Omówienie sesji zdalnej: Analiza problemów wynikających ze studium przypadku
11:30 – 12:15 Wykład: Źródła danych przestrzennych
12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 14:45 Warsztaty komputerowe: Źródła danych przestrzennych
14:45 – 15:45 Przerwa obiadowa
15:45 – 16:30 Warsztaty komputerowe: Powiatowe węzły IIP
16:30 – 16:45 Przerwa
16:45 – 17:30 Warsztaty komputerowe: Rola standardów w jakości i porównywalności danych

SESJA II dzień 2 – SGiK
8:30 – 10:00 Wykład i warsztaty komputerowe: Monitoring planowania przestrzennego  – wyzwania i korzyści
10:00 – 10:45 Panel dyskusyjny:  Partycypacja społeczna; strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
10:45 – 11:00 Przerwa
11:00 – 12:30 Warsztaty komputerowe:  Elementy geoinformacyjne oraz IIP w SIWZ/SOPZ dla procedur planowania przestrzennego i inwestycyjnych
12:30 – 14:00 Podsumowanie: Dyskusja, egzamin końcowy, wręczenie certyfikatów
14:00 Przerwa  obiadowa