Materiały szkoleniowe zostały udostępnione na platformie e-learningowej.