Poniżej zamieszczony został harmonogram zajęć w I i II sesji:

Wykaz skrótów:

JST – jednostki samorządu terytorialnego

SGiK – służba geodezyjna i kartograficzna

 

 

Sesja I – JST SGiK:

Dzień I sesja I

10:00-18:15
10:00-10:45

Wykład

10:45-11:30

Wykład

Przerwa 15 min.

11:45-14:00

Ćwiczenia

Przerwa obiadowa 60 min.

15:00-16:30

Ćwiczenia

Przerwa 15 min.

16:45-18:15

Ćwiczenia

Dzień II sesja I

8:30-15:45

8:30-10:45

Wykład + ćwiczenia

Przerwa 15 min.

11:00-12:30

Ćwiczenia

Przerwa obiadowa 60 min.

13:30-15:00

Ćwiczenia

15:00-15:45

Panel dyskusyjny

 

Sesja II – JST:

Dzień I sesja II

10:00-17:30
10:00-11:30

Panel dyskusyjny

11:30-12:15

Wykład

Przerwa 15 min.

12:30-14:00

Ćwiczenia

Przerwa obiadowa 60 min.

15:00-16:30

Ćwiczenia

Przerwa 15 min.

16:45-17:30

Ćwiczenia

Dzień II sesja II

8:30-14:30

8:30-10:00

Wykład + ćwiczenia

10:00 – 10:45

Panel dyskusyjny

Przerwa 15 min.

11:00-12:30 Ćwiczenia

12:30-14:00

Panel dyskusyjny + egzamin końcowy

Przerwa obiadowa 

 

Sesja II – SGiK:

Dzień I sesja II

10:00-17:30
10:00-11:30

Panel dyskusyjny

11:30-12:15

Wykład

Przerwa 15 min.

12:30-14:45

Ćwiczenia

Przerwa obiadowa 60 min.

15:45-16:30

Ćwiczenia

Przerwa 15 min.

16:45-17:30

Ćwiczenia
Dzień II sesja II

8:30-14:30

8:30-10:00

Wykład + ćwiczenia
10:00-10:45

Panel dyskusyjny

Przerwa 15 min.

11:00-12:30

Ćwiczenia
12:30-14:00

Panel dyskusyjny + egzamin końcowy

Przerwa obiadowa