Czy podczas szkolenia jest zapewniony nocleg? 

Tak, podczas sesji wyjazdowych (sesja I i II) Organizator zapewnia darmowe noclegi dla wszystkich Uczestników, których miejsce zamieszania znajduje się poza miejscowością, w której odbywać się będzie szkolenie. Podczas jednego wyjazdu zapewniony jest jeden nocleg – między pierwszym, a drugim dniem szkolenia. Aby skorzystać z noclegu należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Czy podczas szkolenia jest zapewnione wyżywienie? 

Tak, dla wszystkich Uczestników szkolenia jest zapewniony obiad oraz serwis kawowy podczas trwania szkolenia. Dodatkowo osoby korzystające z noclegów mają zapewnione śniadanie w drugim dniu szkolenia oraz kolację w pierwszym dniu szkolenia (podczas obydwu sesji wyjazdowych).

Jakie są koszty udziału w szkoleniu? 

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie materiały szkoleniowe oraz materiały biurowe.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników: jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zajmujących się planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, zagadnieniami środowiskowymi oraz procesami inwestycyjnymi, a także dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.

Czy, aby wziąć udział w szkoleniu muszę posiadać wiedzę na temat systemów informacji przestrzennej? 

Nie, taka wiedza nie jest wymagana. W szkoleniach mogą wziąć udział zarówno osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia w oprogramowaniu GIS jak i osoby, które posiadają już wiedzę na ten temat.

Czy wynik testu kwalifikacyjnego wpływa na możliwość wzięcia udziału w szkoleniu? 

Nie, wynik testu nie decyduje o tym czy Uczestnik będzie zakwalifikowany do udziału w szkoleniu, a jedynie o przydzieleniu do odpowiedniego poziomu.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Każda osoba, która została wytypowana do udziału w szkoleniu, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Rejestracja oraz dostarczyć do Wykonawcy kopię dokumentów zgłoszeniowych (skan lub fax). Dokumenty będą przesyłane na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres e-mail oraz dodatkowo wzory dostępne są na stronie – Niezbędne dokumenty.

Gdzie będą organizowane szkolenia?

Szkolenia będą odbywać się w ośmiu miastach: Kraków, Warszawa, Białystok, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Szczecin i Poznań.

Organizowane będą w Hotelach lub ośrodkach szkoleniowych, których dokładna lokalizacja będzie zamieszczona tutaj oraz dodatkowo przesyłana w ramach informacji organizacyjnych do zakwalifikowanych Uczestników.

W jakim terminie będzie organizowane szkolenie?

Szkolenia będą się odbywać od lipca do grudnia 2018 roku. Terminy szkolenia (dwóch osobnych sesji) Uczestnik będzie mógł wybrać podczas rejestracji.

Jak długo będzie trwało szkolenie?

Szkolenie będzie trwało 4 dni – 2 sesje po 2 dni (w sumie 32h szkoleniowe) plus dodatkowo 10 godzin pracy zdalnej.