Informacje o Projekcie

Szkolenia organizowane są przez firmę SmallGIS Sp. z o.o. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach w ramach projektu „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych.” Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Cel szkoleń

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. Realizacja niniejszego celu jest bezpośrednio związana z usprawnieniem procesów prowadzenia i wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej, a co za tym idzie, optymalizacją procedur związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz prowadzonymi w granicach jednostki inwestycjami. Kształcenie, a tym samym inwestycja w rozwój umiejętności pracowników, to istotny czynnik wpływający na sprawną realizację powierzonych im zadań. Większa liczba pracowników o kompetencjach umożliwiających wykorzystywanie danych przestrzennych przekłada się bezpośrednio na wzrost potencjału instytucjonalnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Możliwości jakie daje wykorzystanie tego typu danych mogą wspomóc także usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

 

Organizacja szkoleń

Szkolenia przeprowadzone zostaną w trzech etapach: sesja I (2 dni), sesja zdalna (e-learning) i sesja II (2 dni). Uczestnik podczas rejestracji proszony jest o wybór terminów dwóch szkoleń wyjazdowych (I i II sesja) z uwzględnieniem czasu pomiędzy nimi na rozwiązanie zadań zdalnych (10 h). Praca indywidualna oparta jest na zasadzie e-learning’u i pozwoli na konfrontację swoich umiejętności z innymi uczestnikami, jak i samodzielną pracę z materiałami szkoleniowymi. Oczywiście podczas rozwiązywania zadań na platformie e-learning’owej zapewniona będzie opieka trenerska.

Uczestnicy w trakcie szkoleń będą wykorzystywać oprogramowanie typu Open Source (dokładniej QGIS) oraz ogólnodostępne dane przestrzenne co ułatwi powtórzenie wykonywanych na zajęciach ćwiczeń w celu utrwalania zdobytej wiedzy. Wykorzystanie danych z zasobu PZGiK pozwoli na powtórzenie ćwiczeń z wykorzystaniem danych dotyczących obszaru własnej jednostki, a w konsekwencji wykorzystanie nabytej wiedzy w codziennej pracy.