Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Beneficjent: SmallGIS Sp. z o.o.

Partner: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń ramowych dla pracowników administracji publicznej na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim, reprezentującym wydziały zajmujące się planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami oraz procesami inwestycyjnymi, zagadnieniami środowiskowymi i zasobem geodezyjno-kartograficznym.

Realizacja szkoleń opiera się na przeprowadzeniu warsztatów teoretyczno-praktycznych z wykorzystaniem otwartego oprogramowania typu Open Source o nazwie QGIS, jednego z najbardziej rozpowszechnionych i najlepiej rozwiniętych pakietów narzędzi do obsługi danych przestrzennych. Dzięki wykorzystaniu darmowego oprogramowania wszyscy Uczestnicy szkoleń będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w sposób praktyczny – wdrażając nowe umiejętności w swojej codziennej pracy.

Wsparcie dla Uczestników, w ramach projektu będzie udzielane w miesiącach lipiec 2018 – marzec 2019 r. Harmonogram z podziałem na miasta będzie udostępniony w zakładce terminarz oraz podczas rejestracji na szkolenie. 

Wysokość dofinansowania wynosi 3 881 443,08 zł. Projekt dofinansowany jest na poziomie 100%.

KONTAKT

e-mail: ramowe@szkoleniagis.pl

Adres

SmallGIS Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a, wejście C
30-415 Kraków

Kontakt telefoniczny

Tel: 12 425 06 25 wew. 108

fax: 12 295 08 21